Contact

Rotterdam Woont Brochure Download de nieuwe beleidsnotitie (PDF, 83,2 KB)

Rotterdam, Zijn Woningen Vroeger en Nu Download Rotterdam: Zijn Woningen Vroeger en Nu (PDF, 2,3 MB)

 Projectplan Rotterdam Woont 2.0U kunt in contact komen met de stichting via mailadres info@rotterdam-woont.nl

of via Lex van Deudekom 06 28020163


Postadres
Stichting Rotterdam Woont
Burgemeester Wijnaendtslaan 42
3042 CC RotterdamDe bestuursleden per 2020
Simone Rots (voorzitter)
Lex van Deudekom (secretaris)
Noesja Hoffschlag
Tanja Morsheim
Jan van der Schans
Paul Vlug (penningmeester)


Eindredactie
Annet Tijhuis
Paul Groenendijk

Belangrijkste investeerders

woningbouwcorporatie Havensteder
aannemersbedrijf Dura Vermeer 


Sponsoren
Amvest Vastgoedontwikkeling

Blauw B.V.
BNA Kring Rijnmond
Bouwfonds Cultuurfonds
Dura Vermeer
Erasmusstichting Rotterdam
G. Ph. Verhagen-stichting
Gemeente Rotterdam, Stadsontwikkeling
J.E. Jurriaanse Stichting
St. Hartenfond
Stichting Bevordering van Volkskracht
Stichting Job Dura Fonds
Stichting Organisatie van Effectenhandelaren te Rotterdam
Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam SOR
TBI Holdings B.V.
Ted Schuttenfonds / Prins Bernhard Cultuurfonds
Van der Mandele Stichting
Woningcorporatie Havensteder
Woonstad Rotterdam


Commissie van aanbeveling & advies
Prof. Dr. Paul van de Laar, stadshistoricus
Ir. Pim Vermeulen, ex-wethouder Volkshuisvesting Rotterdam
Mw. Drs. Jantje Steenhuis, directeur Gemeentearchief Rotterdam
Prof. Ir. Max Risselada, ex-hoogleraar woningbouw TUDelft
Ir. Henk van Schagen, architect renovatie woningbouw
Ir. Jan van der Schans, directeur Com.Wonen
Ir. Kees Hogervorst, senior adviseur dS+V wonen
Prof. Ir. Wytze Patijn, architect en decaan TUDelft bouwkunde
Drs. Job Dura MRE, bestuursvoorzitter Dura vermeer Groep
Ir. Ieke Frankenmolen, stedenbouwkundig ontwikkelmanager
Paul Dijkstra, Rotterdam Marketing afdeling architectuur
Drs. Patrick van der Klooster, directeur AIR foundation
Ir. Frans Meijer, oud-voorzitter Rotterdam Woont
Joop van der Leeuw, oud-penningmeester Rotterdam Woont

Inhoudelijk betrokkenen Rotterdam Woont, atlas van de Rotterdamse woningbouw o.a.:

Arnold Reijndorp (hoofdredacteur)
Len de Klerk
Marinke Steenhuis
Wijnand Galema
Fransje Hooimeijer
Adri Duivesteijn
Adri van Grinsven
Andries van Wijngaarden
Frans Hooykaas
Paul Groenendijk
Paul Stouten
Paul van de Laar
Jan van de Wetering
Wijnand Galema
Lucas van Zuijlen
Maarten Laupman (fotograaf)


Medewerking instellingen:
Gemeente Rotterdam
- museum Rotterdam
- gemeentearchief 
- gemeentewerken
- dS+V
- dK+C
- COS 
Nederlands Architectuur instituut
Stichting BONAS
Rotterdam Marketing
Rotterdam INFO
AIR Rotterdam
Gilde Rotterdam
VanSchagen architecten
HET architectenbureau
het ArchitectenCONSORT
Hulshof architecten 
BIQ stadsontwerp
MASSA architecten
Marco Hensssen architecten bv
Weeda van der Weijden Architecten
AKROPOLIS architecten (Theo Verstralen)
Hebly-Theunissen architecten
Jan Weeda Architecten
Künhe&Co architecten
24H architecture

Medewerkers onderzoek woningbouw
:
Joosje van Geest
Lucia Hogervorst
John Veerman
Aimée de Back
Sabine Hoffmann
Rob Braams
Lubo Okruhlica
Mijntje Vervoort
Tony Nelis
René Hiemstra
Jana Grambow 
Femke Bakker

Medewerkers onderzoek wijkhistorie
Ir. Elizabeth Poot (hoofdredactie)
Ir. Rick Wessels
Ir. Ineke Hulshof
Ir. Ieke Frankenmolen
Margot Lieftinck
Gerard Jan van Leer
Ir. Frits Palmboom
Lucia Hogervorst
Jaap van der Want

Overige medewerkers:

Mapping History (historisch kaartmateriaal)
Puntpixel (website database) 
Carin van Es (vormgeving)
Quirine Starreveld (website eerste fase)
Carolina Quiroga (lay-out tekenwerk)
Mariana Quiroga (vormgeving tentoonstelling maart-mei 2011)
Gert-Jacob de Graaf (excursies)
Eve Robidoux (iconografie)
Martin van Herk (advies)
Paul Vlug (advies) 
Jan van de Wetering (advies/onderzoek) 
Jan van der Schans (advies)
Chris Bakens (tekenwerk)
Barbara Kirchheimer (tekenwerk)

Speciale dank:
Ronald van Beekum, Jan Mulder en Lucas van Zuijlen

Voor donaties, sponsoring of investering kunt u het volgende rekening nummer gebruiken:
Rabobank Rotterdam
1567.33.374 
tnv Stichting Rotterdam Woont
KvK-nr. 24474846