8 Juli 2013

# item 9 - bestuurswijziging

Rotterdam Woont staat voor een volgende fase. Mede in verband daarmee maken voorzitter Frans Meijer en penningmeester Joop van der Leeuw plaats voor nieuwe mensen. Simone Rots wordt voorzitter en Paul Vlug penningmeester. Ook Jan van der Schans treedt toe als nieuw bestuurslid. Andries van Wijngaarden blijft aan als lid en initiatiefnemer, Frans Hooykaas blijft secretaris.