8 Oktober 2013

# item 11 - nieuwe beleidsnotitie

Nu de documentatiefase voorlopig is afgerond (al groeit de website gestaag door) is het tijd voor volgende stappen. Daartoe is een nieuw beleidsplan gemaakt: Lees verder (PDF-document, 100KB)