17 Augustus 2010

# 1 mailing Rotterdam Woont: website online

Aan: de mailinglist van stichting Rotterdam Woont
datum: 17 augustus 2010
onderwerp: www.rotterdam-woont.nl [vanaf heden online]

U ontvangt dit bericht vanwege het contact dat ik afgelopen jaar met u heb gehad over het onderzoeksproject van de stichting Rotterdam Woont.
De stichting heeft als doel 150 jaar woningbouwgeschiedenis in de stad Rotterdam te documenteren aan de hand van interessante woningbouwprojecten.

Met genoegen wil ik u laten weten dat de eerste resultaten van het onderzoek op de website www.rotterdam-woont.nl zijn te bestuderen.
Het betreft de eerste 27 Rotterdamse woningbouwprojecten die in eenzelfde format met elkaar kunnen worden vergeleken door middel van een zogenaamd ‘projectblad’.
Komend jaar zal ik u enkele malen een mailing sturen als er een volgende fase is voltooid. Het doel is in de zomer van 2011 ca. 150 projecten online te publiceren.
Komende week zal ik de website en de RW-format presenteren op de internationale DOCOMOMO conferentie in Mexico. In de volgende mailing zal ik daarop terugkomen.

IN ENGLISH:
This is the first mailing from the research project by the foundation Rotterdam Woont.
The results of the first 27 housing project are online now on the website www.rotterdam-woont.nl.
The goal is to publish 150 projects next year summer in equal formats called ‘projectblad’.
I’ll present the webpage at the upcoming international DOCOMOMO congres in Mexico next week en i’ll keep you informed with several mailings about the progress the next year.