19 April 2013

# 8 mailing Rotterdam Woont - fase 1 afgerond: 200 woningbouwprojecten online

dummy voorblad

dummy voorbladlees in onderstaande nieuwsbrief over ondermeer:

- fase 1 afgerond 
(website), start fase 2 (boek)
- prijswinnaar EEN BLOK STAD gedocumenteerd
- project PWS-blokken online, bewoners actief met alternatief voor sloop 
- samenwerking met AIR in nieuw programma: zo wil ik wonen!
- interview mevrouw Hoek (99 jaar) over Nieuw Crooswijk
- nieuw bestuur voor stichting Rotterdam Woont


Afgelopen weken is de laatste hand gelegd aan de doumentatie van de laatste woningbouwprojecten voor fase 1 van het onderzoek.
Er staan nu 200 projecten online die een beeld geven van hoe er door de eeuwen heen werd gewoond in Rotterdam.
Tot de
laatste projecten behoren ondermeer:
- de Markthal
- De Rotterdam (OMA)
- EEN BLOK STAD (winnaar architectuurprijs 2012)
- kluswoningen Katendrecht
- ouderenwoningen De Magistraat (viert dit jaar 100 jarig bestaan)
- revitalisatie Oleanderbuurt
- CPO Nieuw Terbregge
- wonen in een kerk (Heijplaat)
- wonen op een woonboot
- wonen in een woonwagen
- herbestemming Atlantic Huis

De komende maanden zullen enkele nieuwe bestuursleden toetreden tot de stichting Rotterdam Woont.
De hoodftaak van het nieuwe bestuur wordt de start van fase 2, het maken van een publicatie met een overzicht van woningtypen en ontwikkelingen in de Rotterdamse woningbouw.
De eerste gesprekken met uitgevers hebben interessante inzichten geleverd over de waarde van deze documentatie.

Om de ontwikkelingen in de woningbouw te onderzoeken is het nodig een aantal onderwerpen uit te lichten.
Dit zal gebeuren door essays met varierende onderwerpen over bijvoorbeeld de bouwtechniek, de wetgeving, bewonerswensen, emancipatie, etc.
In de volgende nieuwsbrief zal uitgebreid worden ingegaan op het nieuwe bestuur en de voortgang en inhoud van de publicatie.

In maart 2013 is de AIRfoundation gestart met een nieuw programma met de titel 'zo wil ik wonen'.
Maandelijks wordt een bijzonder woning of woningbouwproject in Rotterdam opengesteld voor publiek. 
Het eerste project dat is bezocht in maart, is de tweevoudig prijswinnaar van de architectuurprijs in 2012: EEN BLOK STAD
Op zondag 21 april wordt een bijzondere woning aan de Lombardkade door de bewoners opgengesteld voor publiek.
Informatie en aanmelden kan via AIRfoundationzo wil ik wonen.
De komende maanden staan de volgende woningen op het programma:
mei: house DDR'dam van David Drooghe
juni: CPO De Omscholing, wonen in een voormalig schoolgebouw
Voor actuele informatie zie de website van AIRfoundation.

Eind 2012 heeft de redactie van RW een interview afgenomen met mevrouw Hoek.
Ze is in 1913 geboren in de Rakstraat in Nieuw Crooswijk en heeft de wijk om zich heen gebouwd zien worden.
In 2010 is ze met tegenzin vertrokken uit de wijk. Andries van Wijngaarden vraagt haar naar haar woongeschiedenis, onder meer hoe ze met een gezin met 8 kinderen woonde op 84 m2.  
'...op zaterdag werd de teil naar beneden gehaald en werden de kinderen om de beurt gewassen'. 
Online staat een korte filmdocu met een samenvatting van het gesprek.
Daarin legt Andries in het kort uit waarom hij is begonnen aan het onderzoek en wat hem als vakman fascineerd in de ontwikkelingen van de Rotterdamse woningbouw. 
In juni is de 100e verjaardag van mevrouw Hoek, gefeliciteerd!

Bewoners van de PWS-blokken in de wijk Bergpolder zijn actief op zoek naar een oplossing tegen de aangekondigde sloop van hun 155 woningen.
Gedacht wordt aan een CPO oplossing als prijswinnaar EEN BLOK STAD. Binnenkort zullen gesprekken starten met geinteresseerde partijen.