21 Januari 2011

# 2 mailing Rotterdam Woont

Aan: de mailinglist van stichting Rotterdam Woont
datum: 18 februari 2011
onderwerp: 50 Rotterdamse woningbouwprojecten online op website op www.rotterdam-woont.nl <http://www.rotterdam-woont.nl>

U ontvangt dit bericht vanwege het contact dat ik afgelopen jaar met u heb gehad over het onderzoeksproject van de stichting Rotterdam Woont.
De stichting heeft als doel 170 jaar woningbouwgeschiedenis in de stad Rotterdam te documenteren aan de hand van interessante woningbouwprojecten.

Sinds augustus 2010 staat de documentatie van de eerste 27 Rotterdamse woningbouwprojecten online in het door ons ontwikkelde format.
De website is nu verder aangevuld met projecten verspreid over de stad. Speciale aandacht hebben we afgelopen half jaar besteed aan Hoogvliet, waar de laatste 10 jaar leuke en bijzondere woningbouwprojecten tot stand zijn gekomen. Daarnaast heeft de ouderenhuisvesting extra aandacht gekregen. Voor deze doelgroep worden steeds meer interessante woning typologieën ontwikkeld. In het centrum van de stad zijn bekende en minder bekende projecten toegevoegd. Een bijzonder complex is het Hofje Zorg&Vlijt aan een zijweg van de Witte de Withstraat. Dit Hofje, gebouwd in 1876, is in de 20e eeuw tweemaal verbouwd en ademt nog steeds de 19e eeuwse sfeer.

Inmiddels heeft de redactie een lijst samengesteld met 175 woningbouwprojecten en zijn we gestart met een team van externe onderzoekers en architecten om deze aan het einde van het jaar online zetten. De groslijst wordt eind maart/begin april gepresenteerd met een voortgangstentoonstelling die we momenteel aan het voorbereiden zijn. Deze zal te zien zijn in het infocentrum ROTTERDAM.INFO <http://ROTTERDAM.INFO>  aan de Coolsingel en zal worden geopend door wethouder Karakus. Een aankondiging zult u tzt ontvangen.

Met onze hoofdredacteurs Annet Tijhuis en  Paul Groenedijk hebben we nagedacht over de ontsluiting van de projectgegevens. We gaan dit jaar naast de huidige ‘statische’ documentatie ook een dynamische database van de projectgegevens ontwikkelen. In deze database kan dan makkelijk via zoektermen worden gezocht en ieder kan zelf lijsten/kaarten genereren met eigen selectiecriteria (oppervlak, architect, wijk, etc). Verder willen we dit jaar via diverse podia het debat over de woningbouwopgave aangaan met de vakwereld. Het hoofdthema daarbij zal zijn: Wat kunnen we van de geschiedenis leren voor de huidige en toekomstige woningbouwopgave. Of op zijn Rotterdams “hoe groot wil je wonen?”.

In de volgende nieuwsbrief meer nieuws over onze activiteiten.

IN ENGLISH:
This is the second mailing about the research project by the foundation Rotterdam Woont.
Now 50 interesting housing projects in Rotterdam, from 1840 to 2010 are online on the website www.rotterdam-woont.nl <http://www.rotterdam-woont.nl> .
The goal is to publish 175 projects by the end of the year in equal format.
In march/april the list of 175 projects will be announced at an exposition at ROTTERDAM.INFO <http://ROTTERDAM.INFO>  at the Coolsingel
I’ll present the project in international platforms in Argentina and Belgium.