1 November 2011

# 4 mailing: WEBSITE met 200 WONINGBOUWPROJECTEN in een database + groeikaarten

Webkaart

Webkaart


Sinds het succes van de tentoonstelling in maart dit jaar heeft de stichting Rotterdam Woont de website omgezet in een database met zoekfunctie. In de groslijst met 200 woningbouwprojecten kunt u vanaf nu zelf gegevens bundelen per architect, aannemer, buurt of woningtypologie. Tevens kunnen data in glijdende schaal geordend worden op jaartal, woonoppervlakte of postcode. Circa 80 projecten zijn nu voorzien van een projectblad waarop één of meerdere woningplattegronden staan en de relatie van de woningen tot zijn stedenbouwkundige context. 

Nieuw op de website is de mogelijkheid om de relatie tussen alle 200 projecten en de groei van de stad te ervaren aan de hand van de stadsplattegronden van 1850, 1920, 1940, 1970, 1990 en 2008. Rechtsboven de kaart kan het jaartal van de kaart geselecteerd worden en projecten uit die periode door het naastgelegen vakje toon relevante projecten aan te vinken. De kaarten zijn gemaakt door Maps+Motion. Deze nieuwe website met database is gemaakt door het Rotterdamse bedrijf Puntpixel. Zij zullen komend jaar de website met ons verder ontwikkelen.

Inhoudelijk wordt het onderzoek momenteel uitgebreid met essays over de geschiedenis van een 30-tal Rotterdamse woonwijken, waarin de samenhang tussen de woningbouwprojecten in een buurt of wijk beschreven wordt. Een opzet van zo'n beschrijving is begin volgend jaar op onze website vinden en we zullen u berichten als alle 30 wijkbeschrijvingen en 200 projectbladen van alle woningbouwprojecten online staan. Vanaf dan kunnen we voorzichting starten met het trekken van de eerste conclusies uit de door de stichting verworven gegevens. 

We merken nu al op dat er interessante lijnen getrokken kunnen worden en dat bijvoorbeeld de groei van het woningoppervlak per persoon na de verzevenvoudiging in de twintigste eeuw is gestagneerd en sinds 2005 weer aan het afnemen is.

In english: In the menu you can find a summary about the recent developments in the research project Rotterdam Woont. See http://www.rotterdamwoont.nl/files/Rotterdam-Woont-summary-2011.pdf