Wijkhistorie: Prinsenland

Het noorden van de wijk Prinsenland is tegelijk met het Lage Land gebouwd in de jaren zestig. De rest van de wijk is in verschillende deelplannen gerealiseerd in de jaren negentig. Bij de nieuwbouw is het bestaande patroon van polderwegen gehandhaafd.

Prinsenland cover.jpg  http://vimeo.com/49000413

Prinsenland cover.jpg http://vimeo.com/49000413


Deze wijk is voorlopig alleen gedocumenteerd door middel van een filmdocumentaire, waarin onder andere Frits Palmboom vertelt over zijn stedebouwkundige ontwerp voor de wijk in de jaren 80.