Wijken

 • Oude Noorden

  Oude Noorden Het Oude Noorden is de grootste stadsvernieuwingswijk van Rotterdam, maar heeft toch een dorps karakter. De wijk is in de tweede helft van de negentiende eeuw ontstaan tussen de Rotte, de vaarroute vanuit het polderland naar het centrum en de Bergweg, de oude kade naar Hillegersberg. Roemruchte Rotterdammers zijn in deze wijk geboren, zoals de schilder Willem de Kooning, de voetballers Coen Moulijn en Wim Jansen en de televisiepresentator Wilfried de Jong. In 1975 is de stadsvernieuwing begonnen in deze veelkleurige wijk met een interessante stedenbouwkundige geschiedenis.

  Lees meer

 • Heijplaat

  Heijplaat Heijplaat is gebouwd als woonwijk voor arbeiders van de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM), die in 1904 begon met scheepsonderhoud op de zuidoever van de Maas. Directeur De Gelder richtte in 1914 de NV Bouwmaatschappij Heyplaat op met als doel een tuindorp te bouwen voor zijn eigen werknemers. In 1902 werd gestart met 400 werknemers; in de toptijd van de Nederlandse scheepsbouw werkten er ruim 7000. De scheepsnieuwbouw verdween in de jaren tachtig grotendeels uit Nederland en de RDM ging failliet. Het RDM-complex krijgt in de eenentwintigste eeuw een nieuw leven als onderwijs- en onderzoekscentrum: de RDM-campus. RDM staat nu voor Research, Design en Manufacturing.

  Lees meer

 • Kralingen Oost

  Kralingen Oost Het gebied dat tegenwoordig bekend staat als Kralingen is een deel van het oude Ambacht Kralingen tussen de A16, de Boezemsingel, de Maas en het Kralingsebos. Kralingen valt in hoofdlijnen uiteen in twee delen: Kralingen-Oost wat ruim opgezet is met veel groen, van oudsher een woongebied voor welgestelden en Kralingen-West wat meer het karakter heeft van een volkswijk. Hoge dichtheid met veel boven- en benedenwoningen. Het zuidwestelijke deel van Kralingen-West is ernstig beschadigd tijdens het bombardement van mei 1940. De Gerdesiaweg is pas na de oorlog ontstaan.

  Lees meer

 • Vreewijk

  Vreewijk [70 ha. – 6.864 woningen – 13.663 inwoners – WOZ: 1.942 euro/m2]* Het initiatief voor het stichten van dit tuindorp kwam van bankier Van der Mandele, die in 1913 de NV Eerste Rotterdamsch Tuindorp oprichtte. Berlage maakte het eerste vliegervormige stedenbouwkundige ontwerp rondom de Lede. Het architectenbureau Granpré Molière, Verhagen & Kok ontwierp de eerste 119 ééngezinswoningen en verzorgde de stedenbouwkundige uitwerking van de wijk. Vreewijk is tussen 1917 en 1942 gebouwd.

  Lees meer

 • Stadsdriehoek

  Stadsdriehoek Alle gebouwen in de driehoekige vorm van de stad uit de late middeleeuwen en het buitendijkse 'Waterstad' zijn met het bombardement van 1940 nagenoeg verwoest. Met de wederopbouw is de woonfunctie grotendeels uit de Stadsdriehoek verdreven. Na 1975 is weer op grote schaal woningbouw gepleegd.

  Lees meer

 • Pendrecht

  Pendrecht De strakke, rechthoekige woonwijk Pendrecht is gebouwd in de jaren vijftig van de vorige eeuw, op de braakliggende poldergrond van Rotterdam-Zuid. De woningnood was groot in Rotterdam vanwege de oorlogsverwoestingen en vanwege de naoorlogse baby-boom die een explosieve bevolkingsgroei veroorzaakte. Op Zuid zijn volgens het Uitbreidingsplan van 1949 drie grote wijken tot stand gekomen: Zuidwijk, Pendrecht en Lombardijen. Het Zuiderpark ligt als een groene buffer tussen de wijken en de bestaande stad. Oost-westroutes verbinden de wijken onderling en met het havengebied, noord-zuidroutes onderhouden de relatie met het centrum van Rotterdam. In 1970 is de bereikbaarheid versterkt met de aanleg van de metro. De opzet van de wijken is gestoeld op de stedenbouwkundige idealen van de wijkgedachte.

  Lees meer

 • Groot-IJsselmonde

  Groot-IJsselmonde Groot-IJsselmonde is een grote wijk, qua inwonertal vergelijkbaar met plaatsen als Volendam en Heerenveen. De wijk ontleent zijn naam aan het dorp IJsselmonde aan de noordzijde; dit dorp is nu de buurt Oud-IJsselmonde waar circa 3500 mensen wonen. Het oude dorp heeft zich ontwikkeld rondom een kasteel dat in de elfde eeuw werd gebouwd ter bescherming van de monding van de Hollandse IJssel aan de overkant. Tot 1941 was IJsselmonde een aparte gemeente. Het hele eiland waarop behalve Rotterdam-Zuid ook Barendrecht en Zwijndrecht liggen heet trouwens ook IJsselmonde. Ten zuiden van het dorp is vanaf 1960 de wijk Groot-IJsselmonde ontwikkeld.

  Lees meer

 • De Esch (DWL-terrein)

  De Esch (DWL-terrein) De C.B.S wijk De Esch bestaat uit zeer verschillende delen. Het gebied ligt langs de Nieuw Maas ten zuiden van de drukke oostelijke uitvalsroute (Maasboulevard/Abram van Rijckevorselweg) en loopt vanaf de Oude Plantage tot aan de Brienenoordcorridor. Dwars door het gebied loopt de hoge Deltadijk. Aan de oostzijde bevindt zich de oorspronkelijke polder De Esch met een aantal boerderijen, een natuurgebied en wat bedrijvigheid langs de rivier. Verder zijn er stadsrandfuncties zoals sportvelden, volkstuinen, een openluchtzwembad, de marinierskazerne, de joodse begraafplaats, het bedrijventerrein Autostrada en het nieuwe drinkwaterleidingbedrijf. Maar in dit kader is vooral de woonwijk op het voormalige DWL-terrein van belang.

  Lees meer

 • Oude Westen

  De wijk lag oorspronkelijk op grondgebied van de gemeente Delfshaven en is in 1886 door Rotterdam geannexeerd. In de jaren zeventig zijn op initiatief van de bewoners-actiegroep ‘Het Oude Westen’ interessante stads-vernieuwingsprojecten gestart.
 • Noordereiland

  Noordereiland Door het graven van de Koningshaven (1868-1876) werd een smalle strook van Rotterdam-Zuid afgesneden en ontstond het Noordereiland. Via de Willemsbruggen en de Koninginnebrug is dit kunstmatige eiland met de stad verbonden. Het Noordereiland is ongeveer 1,3 kilometer lang en 100 meter breed.

  Lees meer

 • Kralingseveer

  Kralingseveer Kralingseveer werd in 1895 als deel van het zelfstandige dorp Kralingen geannexeerd door Rotterdam. In 1941 werd ook het oostelijk van de IJsselmondselaan gelegen deel, dat aan Capelle aan den IJssel toebehoorde, door Rotterdam geannexeerd. Bij een referendum over de gemeentelijke herindeling in 1976 stemde 87% van de opgekomen bewoners tegen de overgang naar Capelle aan den IJssel. Kralingseveer is nu een kleine wijk in deelgemeente Prins Alexander.

  Lees meer

 • Spangen

  Spangen Spangen is een Rotterdamse stadswijk met forse bouwblokken in een monumentaal stratenpatroon. De wijk werd ontwikkeld en gebouwd vanaf 1913. Op dit moment woont er een in cultureel en sociaal opzicht gevarieerde bevolking. Na verpaupering in de jaren tachtig en negentig zit de wijk in de lift na een aantal succesvolle sociale en fysieke ingrepen de afgelopen jaren.

  Lees meer

 • Nieuw Crooswijk

  Nieuw Crooswijk Tussen het Schuttersveld en de Boezemlaan ligt Nieuw Crooswijk. Deze arbeidersbuurt uit het interbellum heeft door de brede lanen, de ligging tussen twee begraafplaatsen en de nabijheid van het Kralingse Bos een redelijk groen karakter. Dit in tegenstelling tot Oud Crooswijk. Deze wijk werd vanaf 1900 in een veel hogere dichtheid bebouwd en daar heeft vanaf 1970 een intensieve stadsvernieuwingsoperatie plaatsgevonden. In Nieuw Crooswijk is tussen 1980 en 1995 binnen de bestaande structuur beperkt nieuw gebouwd en gerenoveerd. Sinds 2005 is de wijk onderworpen aan een intensieve herstructurering waarbij uiteindelijk 85% van de woningen moet worden gesloopt.

  Lees meer

 • Blijdorp

  Blijdorp Blijdorp en Bergpolder zijn in de jaren dertig van de twintigste eeuw aangelegd. Beide wijken zijn vernoemd naar de gelijknamige polder. Bergpolder is tussen 1930 en 1935 aangelegd en Blijdorp tussen 1931 en 1940. Beide wijken hebben voor die tijd moderne (middenstands-)woningen in appartementencomplexen. De bouw van Blijdorp werd mogelijk na het dempen van de Rotterdamse Schie. Als een groene ader loopt de Statensingel door Blijdorp, eindigend bij Diergaarde Blijdorp. Tezamen met het Vroesenpark vormt de diergaarde een groen accent in de dichtbebouwde wijk.

  Lees meer

 • Bergpolder

  De wijk werd tussen 1930 en 1935 aangelegd naar een ontwerp van architecten Dürrer en Vermeer met veel portieketagewoningen. De bedrijfsgebouwen aan de Gordelweg zijn onlangs deels vervangen door woningen.
 • Nieuwe Westen

  Nieuwe Westen Middelland en het Nieuwe Westen, gebouwd in de eerste decennia van de twintigste eeuw, zijn gemêleerde multiculturele wijken waar statige lanen, drukke winkelstraten, straten met volkswoningbouw en drukke verkeerswegen elkaar afwisselen. Bekende gebouwen in de wijk zijn de HH. Laurentius & Elisabeth Kathedraal, het Gemeentearchief en het 65 meter hoge GEB-gebouw uit 1931, dat lange tijd het hoogste kantoorgebouw van Nederland was. In de wijk woonden veel notabelen, industriëlen, schrijvers en kunstenaars, zoals burgemeester Droogleever Fortuyn, Staluse Pera, Willem van Ravesteyn, Anna Blaman, Hans Sleutelaar, Rien Vroegindeweij en Pim Fortuyn. In de Opzoomerstraat is het fenomeen opzomeren begonnen.

  Lees meer

 • Hoek van Holland (dorp)

  De Nieuwe Waterweg werd tussen 1866 en 1868 dwars door een zandplaat voor de kust gegraven. De arbeiders vestigden zich tijdelijk op de plek langs het kanaal, waarmee het dorp Hoek van Holland is ontstaan. 15 jaar later werd het Pantserfort gebouwd om de Maasmond te beschermen tegen aanvallen. Op 1 januari 1914 werd Hoek van Holland bij Rotterdam gevoegd en ontwikkelde het zich tot badplaats. De Tweede Wereldoorlog heeft diepe sporen nagelaten in de kuststreek. Het badplaatsgedeelte van Hoek van Holland is vrijwel geheel gesloopt ten behoeve van de bouw van de Atlantikwall. Hoek van Holland heeft ambitieuze plannen om uit te groeien tot een vierseizoenenbadplaats. Met de naam Waterwegcentrum worden strand, cultuur, natuur en rust gepromoot. Langs het strand van circa 250 meter breed en 3,5 km lang worden 1.200 nieuwe woningen gebouwd.
 • Middelland

  Middelland Middelland en het Nieuwe Westen, gebouwd in de eerste decennia van de twintigste eeuw, zijn gemêleerde multiculturele wijken waar statige lanen, drukke winkelstraten, straten met volkswoningbouw en drukke verkeerswegen elkaar afwisselen. Bekende gebouwen in de wijk zijn de HH. Laurentius & Elisabeth Kathedraal, het Gemeentearchief en het 65 meter hoge GEB-gebouw uit 1931, dat lange tijd het hoogste kantoorgebouw van Nederland was. In de wijk woonden veel notabelen, industriëlen, schrijvers en kunstenaars, zoals burgemeester Droogleever Fortuyn, Staluse Pera, Willem van Ravesteyn, Anna Blaman, Hans Sleutelaar, Rien Vroegindeweij en Pim Fortuyn. In de Opzoomerstraat is het fenomeen opzomeren begonnen.

  Lees meer

 • Hoogvliet Noord

  Hoogvliet Noord Het oude dijkdorp Hoogvliet werd in 1875 een zelfstandige gemeente. In 1905 werd het door een trambaan met Rotterdam verbonden. Begin twintigste eeuw kwam de expanderende Rotterdamse haven ook hier tot ontwikkeling, met name de petrochemische industrie. Omdat Hoogvliet gunstig op fietsafstand van de raffinaderijen lag, werden al in de jaren dertig de eerste arbeiderswoningen en directievilla's gebouwd. In 1934 werd Hoogvliet door Rotterdam geannexeerd. De grote vraag naar personeel leidde tot grootse plannen; Hoogvliet werd in 1947 aangewezen als mogelijke locatie voor een satellietstad met circa 15.000 woningen en 60.000 inwoners. De hoofdopzet en de eerste buurten zijn ontworpen door Lotte Stam-Beese, stedenbouwkundige bij de Dienst Stadsontwikkeling. In 1974 werd de metro doorgetrokken naar Hoogvliet. Aan het eind van de twintigste eeuw stond Hoogvliet slecht bekend als getto met goedkope huurwoningen en sociale problemen. Vanaf 1996 is onder het motto WiMBY! (Welcome into My Backyard) aan de vernieuwing van de wijk gewerkt.

  Lees meer

 • Hoogvliet Zuid

  Hoogvliet Zuid Het oude dijkdorp Hoogvliet werd in 1875 een zelfstandige gemeente. In 1905 werd het door een trambaan met Rotterdam verbonden. Begin twintigste eeuw kwam de expanderende Rotterdamse haven ook hier tot ontwikkeling, met name de petrochemische industrie. Omdat Hoogvliet gunstig op fietsafstand van de raffinaderijen lag, werden al in de jaren dertig de eerste arbeiderswoningen en directievilla's gebouwd. In 1934 werd Hoogvliet door Rotterdam geannexeerd. De grote vraag naar personeel leidde tot grootse plannen; Hoogvliet werd in 1947 aangewezen als mogelijke locatie voor een satellietstad met circa 15.000 woningen en 60.000 inwoners. De hoofdopzet en de eerste buurten zijn ontworpen door Lotte Stam-Beese, stedenbouwkundige bij de Dienst Stadsontwikkeling. In 1974 werd de metro doorgetrokken naar Hoogvliet. Aan het eind van de twintigste eeuw stond Hoogvliet slecht bekend als getto met goedkope huurwoningen en sociale problemen. Vanaf 1996 is onder het motto WiMBY! (Welcome into My Backyard) aan de vernieuwing van de wijk gewerkt.

  Lees meer

 • Ommoord

  Ommoord Op woensdag 29 mei 1965 werd in de Prins Alexanderpolder de eerste paal geslagen van het eerste woongebouw van de wijk Ommoord. Aan de Ommoordseweg moesten boerderijen het veld ruimen voor grote, hoge wooncomplexen. [afbeelding] De nieuwe wijk voorzag in 10.000 woningen waar ongeveer 35.000 mensen zouden moeten gaan wonen. Ommoord ligt ten noorden van de snelweg Rotterdam-Gouda (A20). In het westen grenst het aan Terbregge, in het oosten aan Zevenkamp en de Rotte vormt de noordgrens.

  Lees meer

 • Overschie

  De Schie werd in de dertiende eeuw een belangrijke transportroute over water met het binnenland. De gemeente Overschie is in augustus 1941 door Rotterdam geannexeerd. Er werd direct gestart met de wederopbouw, gebruik makend van nieuwe materialen, technieken en prefab-methoden om de bouwtijd te versnellen. De oude dorpskern van Overschie is intact gebleven.
 • Katendrecht

  Katendrecht Katendrecht is een langgerekt schiereiland in de Nieuwe Maas begrensd door Rijn- en Maashaven. Katendrecht, bijgenaamd de Kaap, ligt in de deelgemeente Feijenoord. De wijk huisvestte vooral havenarbeiders en kreeg bekendheid als rosse buurt van Rotterdam. Door de stadsvernieuwing verdween de prostitutie van Katendrecht. In de eenentwingste eeuw is Katendrecht opnieuw van karakter veranderd door grootscheepse nieuwbouw.

  Lees meer

 • Afrikaanderwijk

  De Afrikaanderwijk is rond 1900 gebouwd voor het huisvesten van havenarbeiders. In het centrum van de wijk ligt het grote Afrikaanderplein. Het was één van de eerste wijken van Nederland waar een meerderheid van de bevolking van allochtone afkomst was. Vanaf 1970 is de wijk een proeftuin van de stadsvernieuwing.
 • Schiemond

  Schiemond Delfshaven Buitendijks, kortweg Schiemond genoemd, is een voormalig havengebied dat begin jaren tachtig is vrijgekomen voor woningbouw. De wijk dankt zijn naam aan de monding van de Schie, direct ten oosten van het gebied. Door de aanleg van de Westzeedijk en de Vierhavensstraat rond 1910 kwam een deel van een zandplaat in de Nieuwe Maas, de Ruigeplaat, buitendijks te liggen. De zalmvisserijen maakten hier plaats voor Wilton's scheepswerf en R.S. Stokvis. Het enige gebouw dat het vroegere gebruik in herinnering roept is de voormalige distilleerderij Hoboken & De Bie, nu in gebruik als sociaal-cultureel centrum, kantoor en woonruimte voor alleenstaanden [afbeelding]. De insteekhaven van de scheepswerf en het grootste deel van de Koushaven zijn gedempt. De straatnamen verwijzen naar de scheepvaart en het industriële verleden.

  Lees meer

 • Oosterflank

  Oosterflank Oosterflank is gebouwd in de jaren tachtig en bestaat uit een combinatie van eengezinswoningen en voornamelijk lage appartementencomplexen, die in een hoge dichtheid zijn gebouwd. De wijk is ontsloten door de metro met de haltes Oosterflank en Alexander. Station Alexander is tevens een NS Intercity station. In de wijk Oosterflank bevindt zich het grootste winkelgebied van Rotterdam, winkelcentrum Alexandrium, met 213 verschillende winkels.

  Lees meer

 • Oud Charlois

  Oud Charlois Oud-Charlois bestaat het voormalige dorp aan de Nieuwe Maas en de uitbreiding ten zuiden daarvan. De wijk ligt tussen een uitvalsroute, de Dorpsweg en het emplacement van de Waalhaven-Oostzijde. Het is een rustige woonbuurt van Rotterdam- Zuid met een lange geschiedenis en een grote diversiteit aan bebouwing.

  Lees meer

 • Prinsenland

  Prinsenland Het noorden van de wijk Prinsenland is tegelijk met het Lage Land gebouwd in de jaren zestig. De rest van de wijk is in verschillende deelplannen gerealiseerd in de jaren negentig. Bij de nieuwbouw is het bestaande patroon van polderwegen gehandhaafd.

  Lees meer

 • Feijenoord, Kop van Zuid, Wilhelminapier

  De Wilhelminapier werd vanaf de jaren tachtig nauwelijks meer gebruikt als haventerrein en met de bouw van de Erasmusbrug in de jaren negentig is er een nieuwe verbinding gelegd tussen Noord en Zuid. Tussen de nieuwe wolkenkrabbers hebben historische havengebouwen een publieke functie gekregen. Geografisch en politiek wordt alleen deze pier aan de Kop van Zuid tot het stadscentrum gerekend.
 • Terbregge

  Terbregge was een voormalige buurtschap in de dertiende eeuw rond een brug over de Rotte. Sinds 1999 wordt hier de binnenstedelijke Vinex-locatie Nieuw Terbregge gebouwd. Het is een landelijk gelegen nieuwbouwwijk geworden met veel groen en water en voorbeelden van duurzaam bouwen.
 • Nesselande

  Nesselande Nesselande is de nieuwste wijk van Rotterdam en ligt even ver van het centrum van Gouda als van het centrum van Rotterdam. In 1995 hebben de gemeentes Zevenhuizen en Nieuwerkerk aan de IJssel grond overgedragen aan Rotterdam ten behoeve van de bouw van een nieuwe wijk. De werknaam was Achtkamp, een vervolg op Zevenkamp. De wijk werd onderdeel van de Vinexoperatie die in 1991 was geëntameerd door het Rijk. In het kader van de Vierde Nota Extra moesten er in een periode van 20 jaar ca. 835.000 woningen gebouwd worden op bijna 100 locaties in de nabijheid van de steden.

  Lees meer

 • Beverwaard

  Beverwaard De Beverwaard is in meerdere opzichten een unieke wijk. Het betreft een geïsoleerd gebied dat in ca 10 jaar is volgebouwd volgens een consistent stedenbouwkundig plan. De wijk, in de vorm van een puntzak, ligt in het uiterste zuidoosten van Rotterdam direct tegen gemeentegrens van Ridderkerk met de buurt Bolnes. De brede rijksweg vormt een barrière naar de rest van de deelgemeente IJsselmonde. De wijk verschuilt zich achter de hoge dijk langs de Nieuw Maas met de eerste scheepswerf van Verolme. Het oude dorp IJsselmonde met een nieuw wijkje ligt langs de rivier verderop, vlakbij de Brienenoordbrug.

  Lees meer

 • Schiebroek

  Schiebroek werd in 1817 een zelfstandige gemeente en bleef landelijk gebied. In 1908 werd de Hofpleinspoorlijn geopend met twee stations in 'Tuinstad Schiebroek', waarna het aantal inwoners snel groeide. In de jaren vijftig werd Schiebroek een moderne tuinwijk met veel moderne flats in het groen. Sinds 2005 zijn er twee nieuwe metrostations en is begonnen met de afbraak van veel portiekwoningen om deze te vervangen door nieuwbouw.